Train your own mind: optimisme

Je kent het vast wel; de één ziet in een willekeurige situatie al snel een probleem terwijl een ander in exact dezelfde situatie de mogelijkheden en kansen ziet én er vanuit gaat dat de uitkomst uiteindelijk positief zal zijn. Het bekende half lege of halfvolle glas. Om veerkrachtig te zijn, is het belangrijk dat je zo optimistisch mogelijk naar de wereld kijkt. Wil je weten hoe dat werkt? Dat leggen we graag aan je uit.

 

Ieder van ons heeft een bepaalde aanleg voor een meer optimistische of meer pessimistische denkstijl. Je denkstijl bepaalt je interpretatie van een situatie (wat je ziet als de oorzaak) en de uitkomst die je verwacht. De interpretatie en de verwachte uitkomst bepalen vervolgens hoe je met de situatie omgaat. Heb je dus over het algemeen een negatieve interpretatie en verwachting, dan zal dit ook doorwerken in jouw reactie en je gedrag. Hetzelfde geldt voor een positieve interpretatie en verwachting.

 

Als je een optimistische denkstijl hebt, zie je een moeilijke situatie als:

  • Iets tijdelijks
  • Iets wat in een specifieke context is gebeurd
  • Iets wat niet volledig door jezelf wordt veroorzaakt
  • Iets wat waarschijnlijk goed afloopt

Als je een pessimistische denkstijl hebt, zie je een moeilijke situatie als:

  • Iets blijvends
  • Iets wat veel vaker zou kunnen gebeuren
  • Iets waaraan je zelf schuldig bent
  • Iets wat waarschijnlijk niet goed afloopt

 

De meesten mensen hebben een gecombineerde denkstijl. Zij zijn bijvoorbeeld wel in staat om de tijdelijkheid van tegenslag te zien, maar zien daarbij niet dat deze specifiek aan een bepaalde context is gebonden en daarmee niet per se iets zegt over henzelf. Daarnaast kunnen verklaringen ook per dag verschillen. De ene dag ben je optimistischer dan de andere dag.

Optimisme kun je trainen

Het goede nieuws is dat je een optimistische stijl kunt aanleren. Naast je persoonlijke aanleg wordt 50% van je denkstijl bepaald door training en oefening. Als jij in aanleg een wat meer pessimistische denkstijl hebt, dan kun je jezelf aanleren om meer optimistische interpretaties en verwachtingen te koppelen aan situaties. Maar dit kost wel tijd. Automatisch optimistische verklaringen geven, gebeurt niet van de ene op de andere dag. Je zult veel moeten oefenen, maar gaandeweg zal je het effect merken en zal het vinden van optimistische verklaringen steeds meer vanzelf gaan.

Probeer vanaf vandaag bij tegenslag te denken dat deze tijdelijk is, situatie-gebonden, niet alleen door jou veroorzaakt én dat er een grote kans is dat de situatie positief zal uitpakken.