Motivatie op de werkvloer: 5 tips voor leidinggevenden

Motivatie op de werkvloer

Gebrek aan motivatie op de werkvloer is heel vervelend. Het kan leiden tot verminderde prestaties en productiviteit, verzuim en zelfs een variant van een burn-out: de bore-out. Reden genoeg dus om als leidinggevende op tijd in actie te komen als je een gebrek aan motivatie signaleert. Maar wat kun je als leidinggevende doen om de motivatie te verbeteren?

Waarom geld geen oplossing is

Misschien denk je in eerste instantie aan een prikkel in de vorm van geld. Een bonus of salarisverhoging kan natuurlijk een mooie beloning zijn voor geleverde prestaties. Maar hoewel waardering een belangrijke rol speelt bij motivatie, blijkt geld vaak toch niet de oplossing. Meer geld op de bankrekening verandert namelijk niets aan de werksituatie. Al snel is de bonus uitgegeven en is het nieuwe salaris ‘gewoon’ geworden. De prikkel van buitenaf is dan weg, maar de motivatie vanuit de professional zelf is niet toegenomen.

Kijk eerst naar de oorzaak

Om erachter te komen wat dan wel werkt, moet je eerst onderzoeken waardoor het gebrek aan motivatie wordt veroorzaakt. Vaak zijn dat dingen als:

  1. Het gevoel niet gewaardeerd te worden: bij gebrek aan feedback (zowel bevestigend als opbouwend) kan de indruk ontstaan dat geleverde prestaties niet opgemerkt worden.
  2. Het gevoel dat het werk niet aansluit bij de talenten of persoonlijkheid van de professional: dit is vaak het geval bij professionals die geen plezier hebben in hun werk, te weinig uitdaging ervaren of juist het gevoel hebben dat er te veel van ze wordt gevraagd.
  3. Gebrek aan inzicht in het nut van het werk: het is moeilijk om gemotiveerd te blijven als je niet inziet wat het doel en het effect van de werkzaamheden zijn binnen het grotere geheel.
  4. Gebrek aan vertrouwen: gebrek aan motivatie kan ontstaan bij professionals die geen inspraak of keuzevrijheid hebben en geen eigen verantwoordelijkheid en initiatieven kunnen ontplooien, maar alleen onder druk opdrachten uitvoeren. Ook gebrek aan zelfvertrouwen heeft vaak te maken met een motivatieprobleem.
  5. Gebrek aan een fijne werkplek: mensen zijn sociale wezens en hebben behoefte aan sociale context en een plek waar ze zich prettig voelen. Ook op het werk.

Als door een of meerdere van deze punten een gebrek aan motivatie ontstaat, kan dat leiden tot uitstelgedrag, snel afgeleid zijn, meer fouten maken, deadlines missen, te laat komen en op lange termijn zelfs tot ziekteverzuim.

Zorgen voor meer motivatie

Met deze kennis krijg je misschien zelf al wat ideeën om de motivatie op de werkvloer op te krikken. Wat denk je van:

  1. Oprecht complimenteren, bedanken en feedback geven. Dat kan met woorden, maar je kunt als leidinggevende ook af en toe ergens op trakteren om je waardering te laten blijken.
  2. Regelmatig afstemmen of de functie aansluit bij de persoonlijkheid en talenten van de professional. Geeft iemand aan dat dit niet het geval is? Bied dan mogelijkheden om veranderingen door te voeren in de taakomschrijving. Dit wordt ook wel job crafting genoemd.
  3. Zorgen dat het doel van de werkzaamheden duidelijk is. En als het doel behaald is, vier het dan samen. Positief nieuws mag ook buiten het management worden gedeeld!
  4. Zorgen voor meer autonomie. Durf als leidinggevende dingen los te laten en de leden van je team inspraak en keuzevrijheid te geven. Als je er door middel van job crafting voor zorgt dat hun functie aansluit bij hun talenten, zullen ze hierdoor alleen nog maar beter presteren.
  5. Zorgen voor een fijne werkplek. Leg en/of stimuleer persoonlijke contacten op de werkvloer en kijk wat je kunt doen om een prettige werkomgeving te realiseren.

Het goede nieuws is dat deze oplossingen vaak ook nog eens voordeliger zijn dan een bonus of salarisverhoging. En je kunt ze regelmatig toepassen, zodat het effect blijft. En wat voor effect: meer motivatie betekent meer (zelf)vertrouwen, meer plezier in het werk, betere prestaties en minder ziekteverzuim. Iedereen blij dus!
 

Wat doe jij als leidinggevende om de motivatie op de werkvloer te verbeteren?