Vrouw in hal
Vrouw in hal

Dit verandert er in je zorgverzekering

Het kabinet maakt elk jaar op Prinsjesdag bekend welke plannen zij heeft voor het volgende jaar. In die plannen staan ook wijzigingen die gaan over de zorg of over uw zorgverzekering. Wij hebben deze voor u verzameld op deze pagina.

Eigen risico blijft gelijk

Ook in 2022 betaalt u € 385,- aan verplicht eigen risico als u zorg gebruikt waarbij dit van toepassing is.

Loopt door in 2022: Extra zorg rondom corona

Mensen die COVID-19 hebben gehad, kunnen gebruik maken van extra paramedische zorg om weer te herstellen van ernstige langdurige klachten (bijvoorbeeld vermoeidheid, verlies in spierkracht of benauwdheid). Een voorwaarde hiervoor is dat u meedoet aan een specifiek onderzoek naar deze zorg (of dat u aangeeft dit te willen doen als het onderzoek nog niet is gestart).

Deze vergoeding loopt door tot augustus 2022. Deze zorg valt onder het eigen risico. Onder paramedische zorg vallen:

  • Fysiotherapie en oefentherapie
  • Logotherapie
  • Ergotherapie
  • Diëtiek

Vergoeding verblijf bij Car-T-celtherapie

Het maximale bedrag per dag wordt waarschijnlijk 75 euro. Het gaat om een vergoeding voor kosten van verblijf dichtbij het gespecialiseerde ziekenhuis waar u de celtherapie heeft gekregen. Na de behandeling moet u verplicht een paar weken dichtbij het ziekenhuis blijven voor mogelijke complicaties.

Declaratie van elektriciteitskosten bij mechanische beademing thuis

Het is de bedoeling dat verzekerden hun elektriciteitskosten voor mechanische thuisbeademing rechtstreeks bij hun zorgverzekeraar kunnen indienen.

Premie 2022

Uiterlijk 12 november maken wij de nieuwe premie voor volgend jaar bekend.

Voordeel

Korting op uw sportkleding bij Sportdirect.com